Vogelatlas Nederland

Hop


Latijnse naam

Upupa epops

Engelse naam

Eurasian Hoopoe

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde