Vogelatlas Nederland

IJsvogel


Latijnse naam

Alcedo atthis

Engelse naam

Common Kingfisher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal