Vogelatlas Nederland

Gierzwaluw


Latijnse naam

Apus apus

Engelse naam

Common Swift

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen
berekening