Vogelatlas Nederland

Grote Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo carbo

Engelse naam

Atlantic Great Cormorant

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde