Vogelatlas Nederland

Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo

Engelse naam

Great Cormorant

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data