Vogelatlas Nederland

Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo

Engelse naam

Great Cormorant

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie