Vogelatlas Nederland

Dodaars


Latijnse naam

Tachybaptus ruficollis

Engelse naam

Little Grebe

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal