Vogelatlas Nederland

Turkse Tortel


Latijnse naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal