Vogelatlas Nederland

Holenduif


Latijnse naam

Columba oenas

Engelse naam

Stock Dove

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal