Vogelatlas Nederland

Alk


Latijnse naam

Alca torda

Engelse naam

Razorbill

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening