Vogelatlas Nederland

Zeekoet


Latijnse naam

Uria aalge

Engelse naam

Common Murre

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal