Vogelatlas Nederland

Visdief


Latijnse naam

Sterna hirundo

Engelse naam

Common Tern

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening