Vogelatlas Nederland

Baltische Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus fuscus fuscus

Engelse naam

Baltic Gull

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening