Vogelatlas Nederland

Kleine Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus fuscus

Engelse naam

Lesser Black-backed Gull

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal