Vogelatlas Nederland

Duiker spec.


Latijnse naam

Gavia spec.

Engelse naam

Loon spec.

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde