Vogelatlas Nederland

Tureluur


Latijnse naam

Tringa totanus

Engelse naam

Common Redshank

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal