Vogelatlas Nederland

Houtsnip


Latijnse naam

Scolopax rusticola

Engelse naam

Eurasian Woodcock

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal