Vogelatlas Nederland

Watersnip


Latijnse naam

Gallinago gallinago

Engelse naam

Common Snipe

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal