Vogelatlas Nederland

Watersnip


Latijnse naam

Gallinago gallinago

Engelse naam

Common Snipe

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data