Vogelatlas Nederland

Kemphaan


Latijnse naam

Calidris pugnax

Engelse naam

Ruff

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal