Vogelatlas Nederland

Bonte Strandloper


Latijnse naam

Calidris alpina

Engelse naam

Dunlin

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde