Vogelatlas Nederland

Scholekster


Latijnse naam

Haematopus ostralegus

Engelse naam

Eurasian Oystercatcher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal