Vogelatlas Nederland

Scholekster


Latijnse naam

Haematopus ostralegus

Engelse naam

Eurasian Oystercatcher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen
berekening

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening