Vogelatlas Nederland

Grauwe Pijlstormvogel


Latijnse naam

Ardenna grisea

Engelse naam

Sooty Shearwater

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde