Vogelatlas Nederland

Grauwe Pijlstormvogel


Latijnse naam

Ardenna grisea

Engelse naam

Sooty Shearwater

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening