Vogelatlas Nederland

Kwartelkoning


Latijnse naam

Crex crex

Engelse naam

Corn Crake

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data