Vogelatlas Nederland

Porseleinhoen


Latijnse naam

Porzana porzana

Engelse naam

Spotted Crake

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde