Vogelatlas Nederland

Goudfazant


Latijnse naam

Chrysolophus pictus

Engelse naam

Golden Pheasant

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde