Vogelatlas Nederland

Korhoen


Latijnse naam

Lyrurus tetrix

Engelse naam

Black Grouse

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde