Vogelatlas Nederland

Boomvalk


Latijnse naam

Falco subbuteo

Engelse naam

Eurasian Hobby

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening