Vogelatlas Nederland

Visarend


Latijnse naam

Pandion haliaetus

Engelse naam

Western Osprey

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde