Vogelatlas Nederland

hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan


Latijnse naam

Cygnus olor x Cygnus atratus

Engelse naam

Mute Swan x Black Swan

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde