Vogelatlas Nederland

hybride Dwerggans x Brandgans


Latijnse naam

Anser erythropus x Branta leucopsis

Engelse naam

Lesser White-fronted Goose x Barnacle Goose

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data