Vogelatlas Nederland

hybride Brandgans x Kolgans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser albifrons

Engelse naam

Barnacle Goose x Greater White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data