Vogelatlas Nederland

hybride Wilde Eend x Pijlstaart


Latijnse naam

Anas platyrhynchos x Anas acuta

Engelse naam

Mallard x Northern Pintail

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening