Vogelatlas Nederland

hybride Indische Gans x Brandgans


Latijnse naam

Anser indicus x Branta leucopsis

Engelse naam

Barnacle Goose x Bar-headed Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde