Vogelatlas Nederland

hybride Canadese Gans x Kolgans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser albifrons

Engelse naam

Canada Goose x Greater White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde