Vogelatlas Nederland

Brandgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser anser

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data