Vogelatlas Nederland

Brandgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser anser

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde