Vogelatlas Nederland

hybride Kuifeend x Witoogeend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya nyroca

Engelse naam

Tufted Duck x Ferruginous Duck

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data