Vogelatlas Nederland

hybride Kuifeend x Witoogeend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya nyroca

Engelse naam

Tufted Duck x Ferruginous Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde