Vogelatlas Nederland

Sperwer


Latijnse naam

Accipiter nisus

Engelse naam

Eurasian Sparrowhawk

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal