Vogelatlas Nederland

Havik


Latijnse naam

Accipiter gentilis

Engelse naam

Northern Goshawk

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal