Vogelatlas Nederland

Bruine Kiekendief


Latijnse naam

Circus aeruginosus

Engelse naam

Western Marsh Harrier

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde