Vogelatlas Nederland

Grote Zaagbek


Latijnse naam

Mergus merganser

Engelse naam

Goosander

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde