Vogelatlas Nederland

Middelste Zaagbek


Latijnse naam

Mergus serrator

Engelse naam

Red-breasted Merganser

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde