Vogelatlas Nederland

Brilduiker


Latijnse naam

Bucephala clangula

Engelse naam

Common Goldeneye

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal