Vogelatlas Nederland

Grote Zee-eend


Latijnse naam

Melanitta fusca

Engelse naam

Velvet Scoter

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal