Vogelatlas Nederland

Eider


Latijnse naam

Somateria mollissima

Engelse naam

Common Eider

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal