Vogelatlas Nederland

Kleine Topper


Latijnse naam

Aythya affinis

Engelse naam

Lesser Scaup

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde